Veiligheid

De Partij van de Arbeid wil overlast, intimidatie en criminaliteit bestrijden. Inwoners dienen daarom op straat elkaar weer aan te spreken op gedrag. We vinden dat wijkteams hierbij een rol hebben waarbij de gemeente de rol van regisseur krijgt. De gemeente faciliteert de betrokkenheid van haar inwoners en wanneer het om veiligheid gaat, wil de Partij van de Arbeid preventie waar het kan en hard ingrijpen waar het moet.

De Partij van de Arbeid wil graag dat de inwoners van deze gemeente in een veilige en schone wijk kunnen wonen en zal daarbij vooral luisteren naar de inwoners zelf. In sommige gevallen is het samen oplossen van kleine zaken al snel een goede verbetering. Denk hierbij aan het opruimen van vuil, het verbeteren van de straat, het onderhouden van de perken, het opknappen van de speelplek in de buurt. In sommige gevallen is een wijkteam waarin de wijkagent, buurtwerker, verpleegkundige samen naar oplossingen zoeken een extra steun in de rug voor onze inwoners. De Partij van de Arbeid zal zich voornamelijk inzetten in direct contact met de inwoners. Samen de verantwoordelijkheid oppakken en oplossingen zoeken en vinden.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • De Partij van de Arbeid staat voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie, brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen.
  • De PvdA legt graag de verbindingen tussen wijkteams en de wijk. We betrekken de wijkteams bij de veiligheid in een wijk. Wij pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren actief aan, en in overleg met hen om de betrokkenheid te vergroten. Dit zullen we doen langs een drietal wegen nl. in gesprek met de ouders en de jongeren, ouders aansprakelijk stellen voor de schade, en we proberen schooluitval te voorkomen. Daarnaast zoeken we samen met ondernemers naar oplossingen. We bezuinigen niet op de mensen die direct in contact staan met de inwoners, we willen daarbij preventief te werk gaan.
  • We treden op tegen alcoholmisbruik van jongeren. We verwachten dat winkeliers en ondernemers zich houden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar.
  • De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat wietteelt gereguleerd wordt. Coffeeshops willen we thuis brengen onder de horecawet.