Sport

Sport en spel zijn belangrijke middelen om integratie te bevorderen. Sportverenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol. In veel wijken en dorpen fungeert sport als cement van de samenleving. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • De Partij van de Arbeid wil de bestaande regeling ‘Sportstimuleringsfonds’ actief bij kinderen en ouders onder de aandacht brengen.
  • Jongeren kunnen we bereiken door laagdrempelige (trap)veldjes aan te leggen. Samenwerking tussen scholen, jeugdzorg, welzijnsinstellingen en sportverenigingen vinden we belangrijk. Door verbindingen te leggen vergroten we de sociale functie van sportverenigingen.
  • Sportverenigingen die alcoholmisbruik, roken en drugsgebruik tolereren in onder andere sportkantines worden niet gesubsidieerd.
  • Schoolzwemmen wordt gesubsidieerd.
  • We hebben aandacht in alle wijken voor sport, sportevenementen en in achterstandswijken investeren we extra.
  • Sporten is gezond en we hebben daarbij aandacht voor jong tot oud. Voor iedereen in onze gemeente zijn er mogelijkheden om te sporten. Wij stimuleren alle inwoners om gezond te leven en aan lichaamsbeweging te doen en stimuleren daarbij gezond eten.
  • Wij stimuleren sport door gelegenheid te bieden voor het opzetten van sportparken van groot tot klein zoals sportcomplexen waar meerdere sporten samenwerken tot Cruyff-courts.