Mobiliteit

De PvdA wil werken aan goed openbaar vervoer en staat open voor nieuwe openbaarvervoer-vormen. Daarbij rekening houdend met bereikbaarheid en mobiliteit.

Verkeer: openbaarvervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. De Partij van de Arbeid wil dat iedereen gebruik kan maken van openbaar vervoer, dat inwoners snel in centra kunnen zijn en dat ziekenhuizen en zorgcentra bereikbaar zijn via openbaar vervoer.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • Door het aanleggen van fietspaden en sterke busverbindingen willen we het vervoer met de fiets bevorderen en de auto laten staan. De auto is nog steeds één van de grootste vervuilers.
  • We stimuleren tevens via oplaadpunten de elektrische auto. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldrol.
  • We weren vrachtwagens in de centra van de dorpen en de steden.
  • Het parkeerbeleid richten we zodanig in dat buurtbewoners er zo min mogelijk last van ondervinden.
  • We pleiten voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen alle kernen binnen de gemeente en in aansluiting op andere gemeenten. Waarbij we een speerpunt maken van nieuwe vormen zoals elektrische wegen waarbij instappen en wegwezen principes zullen zijn.
  • We pleiten en lobbyen voor dubbelspoor tussen Arnhem en Winterswijk.
  • Mobiliteit en bereikbaarheid zijn speerpunten voor de PvdA. We willen dat regelingen die er al zijn blijven bestaan en dat verbindingen worden aangegaan binnen bestaande regelingen zoals buurtbus, regiotaxi, openbaar vervoer en zoeken naar andere alternatieven. We denken hierbij vooral aan iedereen die afhankelijk is en blijft van openbaar vervoer. Hierbij valt te denken aan de gehandicapte inwoner, inwoners met beperkingen, de ouderen.
  • We zetten in op voldoende betaalbare woningen voor ouderen en zorgen voor veilig openbaar vervoer. Binnen voetgangersgebieden zorgen we voor een veilige en toegankelijke omgeving voor onze ouderen.
  • We zorgen dat openbare gebouwen veilig en toegankelijk zijn en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn of gebruik maken van een rolstoel of rollator.