Leefbaarheid

In een tijd van crisis is de Partij van de Arbeid er ook voor u. We willen graag samen met de inwoners van de gemeente, de werkgevers en de werknemers bouwen aan een veilige en betrouwbare gemeente. We willen samen met u gaan voor meer banen, waardoor het voor u in deze gemeente goed wonen en leven is.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • De PvdA investeert in een goed woon-, leef- en werkklimaat.
  • We betrekken inwoners bij het maken van keuzes en pakken hierbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op. We blijven luisteren naar onze inwoners in elke kern en werken samen met hen bij het maken van plannen.
  • Wij gaan samen met inwoners aan de slag. Gemeenteraadsleden zoeken altijd contact met inwoners van de gemeente. Zij vertegenwoordigen ten slotte de inwoners in de raad.
  • De Partij van de Arbeid wil geld vrijmaken om te investeren in dorpsvernieuwing(fondsen) om de leefbaarheid te bevorderen en daarmee bewoners directere invloed te geven.
  • Wij stellen wijkbudgetten in, waardoor inwoners zelf middelen kunnen kiezen om de wijk te verbeteren. Iedere wijk heeft een gebied-regisseur. De openbare ruimte stimuleren we vanuit de principes creativiteit en kwaliteit. Elke wijk heeft woon- en zorgarrangementen op maat, toegankelijke woningen en een netwerk van ontmoetingsgelegenheden (bankjes, speeltuinen, voetbalveldjes, wijkparken) en zorgvoorzieningen. Inwoners kunnen zich ontspannen en kunnen elkaar ontmoeten.
  • We ondersteunen inwonerplatforms, bewoners die gezamenlijk eigen initiatieven oppakken die uit de behoefte van de wijk komen zoals het schoonhouden van de straat, het gezamenlijk opknappen en renoveren van de huizen. De Partij van de Arbeid ondersteunt daarnaast het vergroten van betrokkenheid, het vergroten van eigenaarschap en het opzetten van coöperatievormen. Inwoners die een gezamenlijk belang hebben en dat samen willen oppakken ondersteunen we. De initiatieven en de regie van de wijk ligt hierbij in de handen van de inwoners zelf in samenwerking en overleg met de gemeente.