Cultuur, recreatie en toerisme

Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist in een tijd van bezuinigingen is het van groot belang de voorzieningen en hun toegankelijkheid te ondersteunen. We willen cultuur voor iedereen toegankelijk houden.

Dit gaan we doen in onze gemeente:

  • We willen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen handhaven, vooral die van de muziekschool en de bibliotheek. Met bovenlokale samenwerking zouden bezuinigingen kunnen worden voorkomen. De bibliotheek zou een moderne ontmoetingsplek moeten worden, eventueel worden bibliotheken onder gebracht bij een school.
  • We stimuleren cultureel ondernemerschap.
  • Muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia sluiten nieuwe allianties om muziekonderwijs betaalbaar te blijven houden.
  • We willen bestaande recreatieorganisaties ondersteunen.
  • De recreatiesector is een belangrijke sector in de Achterhoek en in onze gemeente. Het mooie landschap in onze gemeente vormt het verdienkapitaal voor deze sector.
  • Sport en cultuur zijn goed werkende en bekende instrumenten die jongeren kan bereiken. Sport, welzijn en cultuurinstellingen worden gehouden aan het maken van prestatieafspraken.
  • We stellen werkbare en beschikbare ruimtes voor (jonge) kunstenaars beschikbaar. We zorgen dat (creatieve) ondernemers, kunstenaars en scholen met elkaar in contact komen en stimuleren onze inwoners tot het ontwikkelen van hun culturele talenten.
  • Private initiatieven van kunst en cultuurinstellingen en initiatieven kunnen blijven rekenen op steun. De gemeente speelt hierbij een initiërende en bemiddelende rol.
  • Cultuur- en muziekeducatie binnen het onderwijs wil de PvdA stimuleren. Leerlingen die in aanraking komen met kunst en cultuur verrijken daarmee hun eigen ervaringen op een geweldige manier.