Door De Redactie op 30 juni 2017

Vragen PvdA Statenleden over verlies arbeidsplaatsen Elster-Instromet en Philips Lightning

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Datum: 23 juni 2017

Indiener: Fokko Spoelstra / PvdA

Onderwerp: Voorkomen verlies arbeidsplaatsen

De afgelopen weken hebben ons helaas verschillende berichten bereikt van bedrijven die hun productie in Gelderland (deels) staken en vertrekken naar het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn Phillips Lighting in Winterswijk http://www.gelderlander.nl/achterhoek/philips-draait-pitjein-winterswijk-steeds-lager~aa39e5af/ en Elster-Instromet in Silvolde http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2134005/Bijna-iedereen-staakt-bij-Elster-Instromet

Als provincie zijn we zeer actief bezig om bedrijven te interesseren om zich te vestigen in Gelderland. Het beleid van GS er ook op gericht om Gelderland weer de derde industriële provincie van Nederland te maken. Om de werkgelegenheid te behouden is het echter net zo belangrijk wat we ervoor zorgen dat bedrijven hier ook blijven en een bijdrage leveren aan een goed vestigingsklimaat. De PvdA maakt zich grote zorgen dat bedrijven die een lange historie in Nederland hebben nu weer de stap maken om de productie naar het buitenland te verplaatsen. Veel werknemers komen hierdoor in grote onzekerheid voor wat betreft hun toekomst. Een onwenselijke situatie. Daarom hebben wij de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1. Is GS bekend met de plannen van de genoemde bedrijven om de productie naar het buitenland te verplaatsen?

2. Is GS bekend of er nog meer bedrijven met vergelijkbare plannen zijn? Zo ja, welke acties onderneemt GS om deze bedrijven voor Gelderland te behouden.

3. Wat zijn de belangrijkste redenen waarom deze bedrijven besluiten om hun Gelderse werknemers de deur te wijzen en te kiezen voor het buitenland? Zijn dat alleen de lage lonen of speelt er meer? Is GS bereid om hierover met de betreffende bedrijven in gesprek te gaan en te bekijken of er openingen te vinden zijn? Wellicht in samenwerking met de rijksoverheid en betrokken gemeenten?

4. De burgemeester van Winterswijk heeft de oproep gedaan aan bedrijven in de regio om te bekijken of ze de werknemers die nu op straat komen te staan aan een baan kunnen helpen. De economie trekt aan en het gaat om goed gekwalificeerde mensen. Is GS bereid om de regio’s hier actief bij te ondersteunen zodat mensen van werk naar werk worden geholpen? En op welke wijze gaat GS hier dan uitvoering aan geven?

Anna-Lena Hedin-Penninx
Fokko Spoelstra
Statenleden PvdA

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie