Door De Redactie op 24 februari 2016

Vragen PvdA inzake WoonPlaza/Lidl Gendringen

Onderstaand de vragen over Woonplaza en Lidl die de PvdA fractie zal stellen aan het College en leden van de raad tijdens het vragenhalfuurtje voor aanvang van de raadsvergadering van 25-02-2016.

Burgemeester en wethouder en leden van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek

Betreft : vragen ihkv vragenhalfuurtje voor de raadsvergadering van donderdag 25 februari

Ulft 24 februari 2016

Geacht College en leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het antwoord van het college op vragen van dhr. Lange van de VVD-fractie inzake de vestiging van een Lidl in het leegstaande pand ‘woonplaze te Gendringen’ en de raadswerkdag van 19 februari jl heeft de PvdA behoefte een tweetal vragen te stellen.

De eerste vraag is gericht aan het college en tweede aan de fracties in de gemeenteraad.

  1. Collegevraag.

De vraag aan het college heeft te maken met de beantwoording van wethouder Hengeveld, zoals we dit ook in de Gelderlander hebben kunnen lezen. De wethouder concludeert (terecht) en antwoordt dat het bestemmingsplan het niet toelaat om ter plekke een Lidl supermarkt te vestigen. De vraag die bij de PvdA fractie vervolgens opkomt is of dit antwoord bedoeld is als aanmoediging om een bestemmingsplanprocedure in gang te (laten) zetten.

     2. Raadsfractievraag.

De vraag aan de afzonderlijke fractie heeft ook te maken met het bestemmingsplan. De vraag is of er naar aanleiding van het antwoord van het college (op de vraag zoals geformuleerd onder 1) en verkregen informatie tijdens de raadswerkdag van 19 februari er bij de afzonderlijke fracties behoefte bestaat om een bestemmingsplan procedure in gang te zetten ten einde een Lidl supermarkt te kunnen vestigen aan de Anholtseweg/Pand Woonplaza te Gendringen.

In afwachting van de behandeling en antwoorden,

Teken ik,

Met vriendelijke groeten,

T. Menke
Fractievoorzitter PvdA Oude IJsselstreek

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie