Door De Redactie op 22 mei 2017

Vragen PvdA en SP Oude IJsselstreek aan het College mbt dreigend banenverlies Elster-Instromet

Vragen van de fracties van PvdA en SP in de gemeenteraad van Oude IJsselstreek

Vragen conform art. 47  van het reglement van orde aan het College

Inleiding

Op dinsdag 16 mei 2017 voerden werknemers van Elster-Instromet Silvolde, na de 3e reorganisatie waarbij ontslagen vallen, een actie voor behoud van werkgelegenheid in hun bedrijf. Dat heeft een enorme impact op de betrokkenen en hun gezinnen, inwoners van onze gemeente. Ook heeft deze inkrimping negatieve gevolgen voor 22 toeleveranciers uit onze gemeente.

De werknemersorganisaties van FNV, CNV en de Unie vroegen het college en de gemeenteraadsfracties om voor het gemeentehuis een petitie te mogen overhandigen, om hun situatie duidelijk te maken. Vastgesteld kan worden dat het college, alhoewel in het gemeentehuis aanwezig, niet de moeite heeft genomen, de petitie in ontvangst te nemen. Ook de fracties van de collegepartijen Lokaal Belang, CDA en VVD en de fractie Siner en de fractie van D66 lieten het afweten. Een gemiste kans om solidariteit te betuigen richting de gedupeerden.

Vragen:

  • Waarom heeft het college de kans laten lopen om onze inwoners, wiens baan op het spel staat, een hart onder de riem te steken?
  • Is het college niet met ons van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de werkgelegenheid van onze inwoners zo veel als mogelijk is, in stand te houden?
  • Wat doet het college concreet waar het gaat om de werkgelegenheid bij Elster-Instromet en de toeleveranciers te behouden?
  • Is het college bereid om alsnog met werkgever en werknemers te gaan praten om te bezien wat de gemeente in dit geval kan bijdragen om het behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid te bewerkstelligen?

 

Namens de fracties van:

PvdA, John Haverdil                                                    SP, Jan Vesters

                            

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie