Door op 9 januari 2013

Vragen over coffeeshopbeleid

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor heel Nederland het ingezetenencriterium voor coffeeshops, nadat dit eerder al per 1 mei 2012 voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg was ingevoerd. Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te beslissen hoezeer zij zich aan deze nieuwe maatregel houden.

Sinds het ingezetenencriterium landelijk is ingevoerd gelden diverse klachten van burgers over straathandel rondom de coffeeshop in Ulft. Dit lijkt het gevolg van het feit dat de coffeeshophouder geen buitenlandse klanten meer toelaat. In enkele andere grensgemeenten, bijvoorbeeld Enschede, wordt het criterium niet gehandhaafd. Als gevolg hiervan is er vrijwel geen overlast.

In de gemeente Oude IJsselstreek is er op dit moment onduidelijkheid over de handhaving van dit ingezetenencriterium. Ik heb daarom hierover vragen gesteld aan het college.

Vragen

  1. Wat is de houding van het college ten aanzien van het ingezetenencriterium?
  2. Wordt het ingezetenencriterium in onze gemeente actief gehandhaafd?
  3. Is het college bekend met mogelijke straathandel rondom de coffeeshop in Ulft?