Door De Redactie op 13 januari 2010

Verkiezingsprogramma: Samen verder in 2010

Op woensdag 3 maart 2010 gaat u weer naar de stembus voor de gemeenteraads-verkiezingen. Hier staat de PvdA  voor in 2010-2014.

In de afgelopen jaren heeft de PvdA in de Oude IJsselstreek de mouwen flink opgestroopt. Dat heeft u zelf ongetwijfeld gezien en ervaren: in bijna elke kern zijn huizen in aanbouw of reeds opgeleverd en bewoond. Scholen en verenigingen zijn beter toegerust met passende accomodaties. Aan de centra van Terborg, Varsseveld, Gendringen en Ulft wordt, voor het eerst sinds jaren, hard gewerkt. Er is flink geïnvesteerd in zorg, cultuur, natuur en industrie.

Juist nu het economisch minder gaat, investeert de PvdA in werkgelegenheid. Dat doen we door een bemiddelende rol te spelen tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en werknemers. En we zorgen ervoor, dat iedereen mee kan doen. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare groepen, zodat zij niet aan de kant komen te staan.

We blijven werken aan een vraaggericht aanbod van moderne en betaalbare woningen in de gemeente Oude IJsselstreek, zodat oud én jong zich kunnen vestigen. Daarnaast gaan we verder met investeren in de zogenaamde ‘naoorlogse wijken’. De inwoners van de Schrijversbuurt in Gendringen en Oversluis in Ulft genieten inmiddels van een gemoderniseerde woning. De herstructurering van de Vogelbuurt in Ulft staat in de startblokken, en de betreffende wijken in Silvolde, Terborg en Varsseveld volgen.

Bij een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud hoort ook een goed openbaar vervoer. Zodat bijvoorbeeld studerende jongeren niet altijd gedwongen zijn om huisvesting buiten de gemeente te zoeken. Daarom zetten we samen met de regio Achterhoek in op dubbelspoor tussen Winterswijk en Arnhem.

De aangekondigde landelijke bezuinigingen raken ook de gemeentebegroting van de Oude IJsselstreek. Toch vindt de PvdA Oude IJsselstreek het van belang om juist nu, in deze economisch moeilijke tijden, te blijven werken aan de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente. Samen met u willen we ons sterk maken voor werkgelegenheid, een gevarieerd woningaanbod, wijkverbeteringen, veiligheid, inkomenszekerheid, goede en betaalbare zorg en cultuur. Het beschikbare budget wordt zo slim mogelijk besteed, de lasten blijven zo laag mogelijk en worden eerlijk verdeeld.

Kortom: juist in deze moeilijke tijden kunt u op ons rekenen. Kunnen wij ook op u rekenen?

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie