Door John Haverdil op 24 februari 2015

Transparantie en (gezond) Verstand

Bijdrage PvdA tijdens de raadsvergadering van 23-02-2015:

Meneer de voorzitter ik heb een toepasselijke titel bedacht voor mijn verklaring nl.; transparantie en gezond verstand.
In het volgende agendapunt spreken we over de notitie die mw Verstand opgesteld heeft nav een opdracht van de zes fractievoorzitters, coalitie/oppositie, samen de handen ineen. Deze notitie was nodig omdat het niet botert in onze gemeente, op tal van fronten.
De coalitiepartijen alleen kwamen er samen niet uit, uiteindelijk hebben de fractievoorzitters zich gevonden en hebben mw Verstand aan het werk gezet, meer dan 50 mensen zijn geïnterviewd en dit alles is in een notitie beschreven. Nu deze notitie klaar is en besproken kan worden wordt het spannend. Nog voor dat het rapport het daglicht kan zien is er discussie. Het is nog niet zo lang geleden dat ons huidige lokale bestuur riep dat er meer transparantie moest komen, ze werden door de redactie van Gelderlander hiervoor geprezen, dat is ook logisch want redacties en burgers moeten bij voorkeur zonder WOB-verzoeken overal bij kunnen want dit dient immers de publieke zaak.

Overal bij kunnen, in principe wel, maar dat betekend dus niet altijd en overal. Daar zijn uitzonderingen op, en dat is maar goed ook. Een voorbeeld is wanneer het de leefwereld van personen raakt , het domein van de individuele privacy. In zo’n situatie is zorgvuldigheid geboden, dan dient er een balans te zijn tussen het algemene openbare belang en het individuele persoonlijke belang.

Het rapport Verstand raakt ons als gemeente allemaal in meer of mindere mate, het zegt iets over het functioneren als geheel, dat is nog vrij onschuldig en abstract, wanneer je verder afpelt kom je bij structuren, processen en culturen en ook al heel gauw op het terrein van het individuele domein. En dit is ook de spagaat waar we samen inzitten. Alle fracties spreken zich nu uit voor openheid en transparantie. Het uitspreken nu op dit moment voor transparantie is een signaal naar de bevolking van wij gaan het anders doen en bij ons is het in goede handen. Het doet het goed in verkiezingstijd. Weg met de achterkamertjes politiek, ik hoor ze het al roepen.
De PvdA pleit voor 100% openbaarheid, we pleiten voor openbaarheid maar wel op een gepaste wijze. Waarom gepast? Nou om zorgvuldigheid te betrachten zonder ook maar iets van het rapport te verbloemen of te verdonkermanen.

Wat de PvdA betreft gaan we snel met het rapport volledige naar buiten, ik heb begrepen dat de fractievoorzitters morgen bijeen komen om een vervolg datum te prikken, dus misschien kan het al vanaf 5 of 6 maart volledig openbaar zijn.

Meneer de voorzitter, de kracht van het rapport is dat de gezamenlijke fractievoorzitters de opdrachtgevers zijn, tot op heden bepalen zij de regie, laat dit ook zo blijven, tot op heden is het weggehaald van partijpolitieke- en bestuurlijke belangen, en dat is ook de kracht. Dus houdt de regie dan komen we ook samen tot een goed eindresultaat.

John Haverdil

John Haverdil

Woont in: Ulft Sterk in: Verbindingen leggen en ook zaken aan elkaar knopen. Ben niet van de details maar van de vergezichten en visies. ‘Waar moet het naar toe en wat is goed voor onze burgers en de omgeving?’ Veel vage termen waar je wellicht moeilijk iets concreets bij kunt voorstellen maar ik denk wel

Meer over John Haverdil