Door De Redactie op 15 december 2016

Stoplichtenmodel blokkeert woningbouw!

 “We hebben een paar weken geleden met de gemeenteraad een vergadering gehad over de woningbouw”, zegt PvdA-raadslid John Haverdil. “Het huidige stoplichtenmodel zet de woningbouw op rood, op slot, ten nadelen van de leefbaarheid. Wij vinden: Ga met alle partijen waarmee in het verleden afspraken zijn gemaakt om tafel zitten en bespreek de mogelijkheden van bijvoorbeeld een minder aantal te bouwen woningen. Zet het stoplicht eerst op oranje om vervolgens te beslissen of het groen of rood moet zijn.”

De PvdA is niet gelukkig met de bestaande woningbouwplannen. “Deze plannen zijn gebaseerd op berekeningen in de tijd van crisis”, vervolgt Haverdil. “Het is een rekenkundige exercitie geworden in plaats van een flexibel document. De effecten van dit model trekken een flinke wissel op de relatie tussen de gemeente en de individuele burgers en ondernemers. De tijd is veranderd. De crisis is voorbij. Mensen geven nu weer geld uit en er is weer beweging in de woningmarkt. Wij willen dat met mensen in gesprek gegaan wordt waarmee al eens een afspraak is gemaakt over eventuele bouwplannen. Dat zijn individuele mensen die een bouwplek hebben, maar ook bedrijven met grote projecten. Wij vinden het niet verstandig om bouwplannen compleet te schrappen en dus het stoplicht op rood te zetten. Dat tast onnodig de financiële positie van de gemeente aan. Bij bouwplannen kunnen misschien minder woningen gebouwd worden, zodat toch een gedeelte van het plan door kan gaan. Bijvoorbeeld niet de eerder geplande negentig, maar wel vijftig. Zo zet je het stoplicht op oranje en creëer je mogelijkheden.” Van de PvdA hoeven ook niet alle woningen in één keer gebouwd te worden. Dat kan over een aantal jaren verspreid gebeuren.

pvda-oude-ijsselstreek-fractie2

Bouwcapaciteit
De gemeente Oude IJsselstreek kan voor de periode tot 2025 nog 237 woningen realiseren, terwijl de huidige plancapaciteit 514 woningen bedraagt. Dit betekent dus dat er bijna 280 woningen minder gebouwd zullen worden.

Werkvoorzieningen en woningbouw
“Tijdens de crisis zijn er al veel bouwbedrijven failliet gegaan en zijn vakbekwame bouwvakkers werkloos geworden”, zegt Haverdil. “Met de reductie van het aantal bouwplannen komt de bouw nog meer onder druk te staan. Bij woningbouw, ook al is het minder dan gepland, heeft de bouw ook profijt. Het nieuwe geplande industrieterrein in Bergh bijvoorbeeld levert zo’n 200 arbeidsplaatsen op en er zijn dan ook meer woningen nodig. Want mensen die daar gaan werken, moeten ook ergens wonen. We moeten bedenken hoe we de mensen en vooral de jongeren hier kunnen houden. We moeten daarom nadenken over werkgelegenheid, voorzieningen en woningbouw.”

woningbouw-op-rood-hutten

Geen kant meer op
“Door het stoplichtmodel zoals het nu bedacht is, kan de gemeente geen kant meer op”, vindt PvdA-fractiemedewerker André de Vries. “Het niet doorgaan van een aantal projecten is in strijd met goede ruimtelijke- en stedebouwkundige uitgangspunten. Door deze insteek wordt voor een juridische benadering gekozen. Dat is jammer. De gelden gereserveerd voor eventuele planschades kunnen ook ingezet worden om plannen financieel  levensvatbaar te maken. Bovendien wordt door met elkaar in gesprek te gaan ook de relatie met de burgers verbeterd.”

Menselijke maat
“De woningbouw in dorpen neemt nu af”, laat De Vries weten. “Het is een rekenmodel geworden, waarbij er minder naar de kwaliteit en leefbaarheid gekeken wordt. Er is een juridische en een menselijke maat. De menselijke maat vinden wij wenselijk.” “We missen die menselijke maat”, aldus Haverdil. “Er moet met burgers, aannemers en projectontwikkelaars een tijdsplanning afgesproken worden die nodig is om de bouw van woningen te realiseren. De gemeente noemt een periode van (gemiddeld) twee jaar, maar dat is een fopspeen. Het lukt individuele bouwers nooit om in twee jaar alle woningen aan de man te brengen. Die tijd is te kort. De gemeente zal dan zeggen dat ze een kans gegeven hebben, maar die tijd hebben ze gesteld om zichzelf juridisch in te dekken. Het is niet in het belang van de bouwers en de burgers.”

woningbouw-op-rood

Houd dorpen leefbaar
“Natuurlijk moeten de regionale afspraken over de vermindering van woningbouw gehaald worden”, laat fractiemedewerker Rob Wellink weten. “Daar hebben we als PvdA zelf ook voor getekend. Dat wil niet zeggen dat er binnen de kaders van die afspraken geen maatwerk geleverd kan worden. Er moeten mogelijkheden open blijven voor nieuwbouw, mits ze voldoen aan bepaalde criteria. Oranje bouwplannen kunnen voor meer flexibiliteit zorgen. De woningen die gebouwd worden, voegen iets toe aan het bestaande. Het is stedebouwkundig niet fraai wat er gebeurt. In Ulft gaan 200 woningen niet door. Langs de Oude IJssel in Ulft staan appartementen, maar is er ook nog een open plek waar de bouw van appartementen niet doorgegaan is. Dat ziet er niet mooi uit.” “We adviseren de gemeente: Ga met bouwondernemingen in gesprek om daar woningen te bouwen, ook al is het minder dan gepland”, zegt De Vries. “Zo zorgen we dat het stedebouwkundig fraai blijft. Ook in de dorpen moet hierop gelet worden. Het gaat om de leefbaarheid in de dorpen. Deze hebben een compacte kern nodig en een groen buitengebied, geen voetbalveld midden in het dorp waardoor je dwars door het dorp heen kijkt. De gemeenteraad is meer dan de coalitie. Door samen te werken laten we zien dat we gezamenlijk verder komen dan alleen.”

Woningbouwplannen op rood

Naast de ruim 40, veelal individuele kavels die op rood staan, zijn er ook grotere plannen die door het college van Lokaal Belang, CDA en VVD in het woningbeleid op rood zijn gezet. Ulft spant hierbij met bijna 200 woningen de kroon.

De woningen waarvoor het stoplicht op rood staat zijn:

Terborg centrum: Hoofdstraat, pleintje  Kaak en
Haagjeslaan                                                        25 woningen
Ulft: DRU Industriepark                                     35 woningen
Ulft: Keurkamer, voormalig Atag-terrein        26 woningen
Ulft: De Hutten Zuid en Bongersstraat           87 woningen
Ulft: Vogelbuurt                                                  39 woningen
Breedenbroek, Den Ham                                   8 woningen
Megchelen: plan voormalige locatie Kiwitz    9 woningen
Netterden: Slawijkseweg                                    8 woningen
Sinderen: locatie Kromkamp                             9 woningen
Westendorp: locatie Kerkhof                             9 woningen
Buitengebied: vrijkomende  agrarische
gebouwen en landgoederen                          29 woningen

 

Artikel Oude IJsselstreek Vizier

Door: Carla van der Meer, foto’s: Roel Kleinpenning

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie