Door De Redactie op 3 december 2016

Stop met verdere bezuinigingen in het sociaal domein

Onderstaand een brief van de Pvda  gericht aan het college van B&W.

Datum: 27 november 2016

Betreft: Stop met verdere bezuinigingen

Geacht college van burgemeester en wethouders,

In het verleden hebben we als PvdA ingestemd met de bezuinigingen in “De zure appel”, momenteel hebben we wat de PvdA betreft voldoende opgehaald, nl. ongeveer 4 miljoen euro, dat naar ons idee alles rechtvaardigt om verdere bezuinigingen een halt toe te roepen.

Wij verzoeken u het volgende: de bezuinigingen die beschreven staan in “De zure appel” te heroverwegen en daarna te schrappen. Gehoord de laatste financiële stand van zaken in 2016 en de financiële ontwikkelingen in 2015 waarbij nu duidelijkheid is ten aanzien van de realisaties in het jaar 2015.

Verdeelmodel Gemeentefonds 2015: (zie hiervoor overzicht van gemeentefonds en realisatie sociaal domein)

Verdeling:

Oude IJsselstreek: € 36.409.000

€ 25.747.000 voor Jeugd en Maatschappelijk ondernemen

€ 10.663.000 voor Werk en inkomen

Realisatie:

€ 21.670.000 voor Jeugd en Maatschappelijk ondernemen

€ 10.315.000 voor Werk en inkomen

Verschil:

+ 4.077.000 voor Jeugd en Maatschappelijk ondernemen

+    348.000 voor Werk en inkomen

Totaal: € 4.424.000, ongeveer 12% over.

Kijken we naar de te realiseren besparingen dan zijn er al enkele gehaald en sommige van die besparingen lopen nog. (Zie hiervoor de besparingsmeter van 7 november 2016). Het is duidelijk dat de besparing op huishoudelijke hulp niet nodig is als de trend zich doorzet met minder uitgaven in 2015 en 2016. Natuurlijk weten we niet hoe de realisatie exact verloopt in 2016 en we weten niet of er extra bezuinigingen in de toekomst komen, maar met die besparing van ongeveer 4 miljoen in 2015 lijkt het er op dat die bezuiniging of het zogenaamde toekomstbestendig maken van huishoudelijk hulp niet echt noodzakelijk is. Het zorgt tevens voor veel onrust bij onze inwoners die nu net een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hierbij verzoekt de PvdA het college te stoppen met alle bezuinigingen binnen “De zure appel”.

Hoogachtend,

Namens de PvdA Oude IJsselstreek

Gijs van de Beek

care-money

 

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie