Door Ton Menke op 23 november 2013

Stimulering woningmarkt Oude IJsselstreek

Het college vraagt de gemeenteraad om een krediet om de woningbouw te stimuleren in onze gemeente. Dit naar aanleiding van de motie die ik samen met Gerrit Vossers (Lokaal Belang GVS) heb afgelopen zomer. De maatregelen moeten zorgen voor een verbetering van de woningmarkt in onze gemeente.

Tijdens de vergadering van 4 juli 2013 werd het college middels deze motie opgeroepen om creatieve maatregelen voor het stimuleren van de vastzittende woningmarkt in de gemeente in beeld te brengen. Volgens wethouder John Haverdil zorgen deze maatregelen ervoor dat individuele bewoners worden geholpen en dat zij een laatste steun in de rug krijgen bij de koop van een woning. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de woningmarkt, maar ook voor de werkgelegenheid in de gemeente.

Het college vraagt de raad een bedrag van €670.000,- voor stimulerende maatregelen. Het voorstel is om maatwerk te leveren op die plekken waar een stimulans ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft en leidt tot verkoop en bouw van nieuwe woningen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een erfpachtregeling op een bepaalde locatie of een eventuele korting op de grondprijs.

Haverdil: “Deze maatregelen kunnen juist nu, in deze periode met een lage rente, in combinatie met maatregelen die gemeente al heeft zoals startersleningen en flexibele bestemmingsplannen, de koper helpen hun woonwens te realiseren.”

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke