Door De Redactie op 15 juni 2016

SP en PvdA dienen noodgedwongen WOB verzoek in!

College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA Gendringen

Onderwerp: Verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Westendorp, 15 juni 2015

Geacht College,

Na diverse malen mondeling en telefonisch om enkele documenten met betrekking tot keukentafelgesprekken en contract met Treve gevraagd te hebben, hebben de fracties van PvdA en SP u afgelopen vrijdag 10 juni schriftelijk verzocht om de volgende informatie:

  1. Inzage in de uitkomsten van de gesprekken die gevoerd zijn met inwoners betreffende huishoudelijke hulp, waarbij inzage zou komen omtrent wie heeft minder, meer en is gelijk gebleven. Toegezegd door de wethouder op 26 mei 2016,
  2. De offerte van Treve,
  3. Alle correspondentie tussen Treve,
  4. Memo van de juridische afdeling m.b.t. contract Treve,
  5. Een kopie van het contract afgesloten met de organisatie Treve.

Wij hebben het college in genoemde brief gevraagd om per omgaande, uiterlijk maandag 13 juni hierop te reageren. Op dinsdag 14 juni kregen wij via de heer Ron Jeltema het antwoord dat het college één en ander oriënterend heeft besproken in zijn wekelijks overleg, d.d. 14 juni en dat in het volgende wekelijks overleg de beantwoording zal worden besproken, waarna deze aan onze fracties zou worden verzonden.

Hier kunnen wij geen genoegen mee nemen. Wij kunnen als raadsfracties onze controlerende taak niet voldoende uitvoeren, wanneer wij niet tijdig voorzien worden van benodigde informatie.

Vandaar dat wij nu, zoals ook al aangekondigd in de brief van 10 juni jl. het College een WOB- verzoek doen, om bovenstaande informatie per ommegaande naar de heren Van de Beek en Vesters te doen toekomen. Bovenstaand verzoek dienen we in zoals bedoeld in Artikel 6, lid 1 van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob).

Wij betreuren het ten zeerste dat gekozen raadsleden via een WOB-verzoek aan de voor hen noodzakelijke informatie dienen te komen, maar zien helaas op dit moment geen andere wijze.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van PvdA,            Namens de fractie van SP
Ton Menke                                            Heini Peters

pvda                sp

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie