Regio Achterhoek

Door De Redactie op 3 november 2017

De PvdA constateert dat de Regio Achterhoek nog steeds niet slagvaardig en democratisch opereert. Waar andere landsdelen (parkstad Limburg, Groningen) er wel in slagen om hun belangen te behartigen en flinke stappen voorwaarts te zetten wordt er in de Achterhoek met de mond beleden dat er samengewerkt wordt. Ook nu weer verliest de regio opnieuw aan slagkracht door zich in een structuurdiscussie te verdrinken/verdringen in plaats van een lange termijn visie te ontwikkelen. Een visie waar innovatieve economie en duurzaamheid hand in hand gaan. Een visie die de regionale levensvatbaarheid centraal stelt (ipv de gemeentelijke), uitgaande van een trend van verstikking van de steden versus behoefte aan kwalitatieve woon- en werkomgevingen met eigentijdse voorzieningen. Daar liggen de kansen en uitdagingen, ipv een op krimpgeoriënteerde Achterhoek wil de PvdA zich veel meer richten op de kansen en mogelijkheden, initiëren en stimuleren ipv saneren en slopen. Verbindingen leggen en partners zoeken en oude partners er weer bij halen (Montferland).

Deze urgentie om samen op te trekken in het belang van de regio en haar toekomst wordt verschillend beleefd. Na Eindhoven is de Achterhoek de meest innovatieve regio, deze regio moet per weg en spoor goed bereikbaar zijn anders jaag je de ondernemers en de jeugd/studenten weg. Illustratief is het spoordossier, we slagen er nog steeds niet in om het spoor te verdubbelen, de provincie blijft als een kloek zitten op en pot gemeenschapsgeld van 4 miljard en sommige lokale bestuurders zijn omwille van eigen gemeentebelang al tevreden met een (deels) verdubbeling naar Doetinchem en vergeten daarbij Winterswijk en de toekomstkansen in Duitsland. Door te kiezen voor een verbinding met Munster gebruik je de economische potentie van NRW en zal deze ook zijn vruchten in de Achterhoek afwerpen. De Achterhoek zit op de economische as van Rotterdam en Berlijn en een economische toekomstvisie van de Achterhoek is gebaad bij een aansluiting van deze economische as. Dit vraagt ook een ander type democratisch gekozen regiobestuurders. In een nieuwe consultatie verwacht de PvdA dat zij een dergelijke visie kunnen formuleren en ook over hun eigen schaduw heen kunnen kijken en handelen, in de huidige voorgestelde nieuwe werkwijze komen deze kernkwaliteiten, de visie en democratische legitimatie thans nog niet aan de orde.

 

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie