Door Ton Menke op 14 november 2015

Reactie PvdA Oude IJsselstreek op het formatieproces

PvdA formatiedebat Oude IJsselstreekAfgelopen zondag begon ik aan deze reactie op het formatieproces en de uitkomsten ervan. Mijn vrouw vroeg oprecht, moet je daar nu wel zoveel energie insteken? Alle energie die jullie als PvdA het afgelopen half jaar hebben gestoken in het formatieproces heeft niks geholpen en opgeleverd. Dus waarom ga je niet gewoon een eind fietsen. Ik heb haar advies opgevolgd. Ik heb daarom slechts een korte verklaring:

Onze insteek was, is en blijft het verbeteren van de bestuurlijke kwaliteit in onze gemeente en een betere kwaliteit van de samenwerking in de raad. Wij constateren dat op dit ogenblik onze inbreng niet gewenst is. Daarom stoppen we nu met het kloppen op de deur van de herberg. Er is kennelijk geen plaats voor ons. Wij wensen het nieuwe college uitermate veel inzicht en sterkte en zullen onze constructieve inbreng voortzetten.

Natuurlijk hebben we als PvdA opvattingen over het proces en de uitkomsten ervan. Die willen we natuurlijk ook wel met u delen.

1.       Het formatieproces heeft al met al meer dan een half jaar geduurd. De PvdA heeft in die héle periode één keer gesproken met de informateurs, één keer met de formateurs en één keer met de formateurs en de onderhandelingsdelegaties van Lokaal Belang en het CDA op 16 oktober. In dat laatste gesprek, 3 weken geleden, waarvoor een half uur was ingeruimd, kreeg de PvdA van het CDA de mededeling dat het voor de achterban onbespreekbaar was met de PvdA in zee te gaan. Meer dan 6 maanden hebben we constructief meegewerkt en onze inbreng gehad. Daar hebben we veel onderling overleg over gehad en ook veel tijd ingestoken.

Conclusie is:

De Partij van de Arbeid is en was bereid haar verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk brengen we onze eigen geschiedenis, idealen en inbreng mee maar daar moet in een normale onderhandeling, waar partijen met elkaar dat echt willen, uit te komen zijn.

We zijn in het hele proces echter niet serieus genomen. Een beschamende vertoning. Vooral omdat onze constructief uitgestoken hand consequent is geweigerd  en de wens om een inhoudelijk gesprek, op elk moment met welke partij dan ook, steeds is genegeerd. Bovendien brengt de nieuwe coalitie, naar de opvatting van de Partij van de Arbeid niet de gewenste en zo nodige vernieuwing, niet de frisse wind die iedereen wilde.

2.       De PvdA constateert ook dat de formatie op een aantal cruciale onderdelen geen aansluiting heeft met het rapport van de informateurs. Onder andere dat er geen 4-partijencoalitie is gevormd. In het informatierapport staat letterlijk:

“Vervolgens is de vraag welke de vierde partij zou moeten zijn. LB en CDA hebben daar verschillende opvattingen over. Beide geven nadrukkelijk aan geen partijen uit te sluiten. Wij zijn van mening dat het erg belangrijk is dat de vierde partij die aanschuift het evenwicht in de coalitie versterkt. De onderhandelingen moeten uitsluitsel geven.”

Complete tekst PvdA raadsdebat: De uitkomsten van de formatie en het coalitieakkoord

Complete tekst PvdA: Het Verslag, Advies en de Verantwoording van de Formateurs

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke