Door Ton Menke op 10 november 2015

Raadsdebat rapport formateurs

Woensdagavond bespreekt de gemeenteraad het rapport van de formateurs. Aansluitend heeft men het voornemen om een college te installeren. Wij doen niet mee in dat beoogde college. Dat blijkt uit het formatierapport, maar ook uit eerdere publicaties. In het hele proces hebben wij ons inhoudelijk constructief opgesteld en zich naar buiten toe stil gehouden, een broedende kip moet je niet storen, was het advies van de formateurs. Het ei is nu gelegd, reden voor ons om ook naar de kiezers toe van zich te laten horen.

Woensdagavond zal de fractie dan ook haar visie op het proces en het resultaat nader onderbouwen en alle spelers bevragen. In het debat zal de PvdA het traject dat door de formateurs is uitgezet en vastgelegd analyseren en beoordelen. Ook het persoonlijk handelen van betrokkenen maakt onderdeel uit van deze beoordeling. De PvdA zal het gehele resultaat ook toetsen aan de eerder gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten in de notitie van de informateurs. Met de andere fracties in de raad gaat zij het debat aan over het proces, het eindresultaat en de opvattingen en handelingen van de afzonderlijke fracties. Wij zullen uiteraard ook zelf aangeven wat onze rol in deze was en wij ons gehouden hebben.

A.s. woensdagavond is het openbare debat in de conferentiezaal van de DRU-Cultuurfabriek, Hutteweg 24. 7071 BV Ulft. Aanvang: 20.00 uur
Kom naar dit debat om uw eigen oordeel te vellen!

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke