Door op 23 april 2016

PvdA Oude IJsselstreek stelt vragen aan het College over Alfahulp

Schriftelijke vragen over alfahulp

Geacht College,

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen gesteld in het vragenuurtje van 21 april in de raadvergadering zijn er enkele vragen blijven liggen, en stelt PvdA de volgende vragen:

Vraag 1:

De Gelderlander geeft aan dat afschaffen van de alfahulpen tonnen extra gaat kosten en dat bovendien dan cliënten dan een andere hulp zouden krijgen.

Wat zouden de concrete kosten zijn voor de gemeente O-IJ als de alfahulpen wel een fatsoenlijk contract krijgen? En uiteraard daarbij direct de vraag of het college er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat de cliënten dan hun vertrouwde hulp behouden?

Vraag 2:

In het persbericht geeft de gemeente aan dat inwoners zelf de keus maken tussen een alfahulp of een thuishulp in vaste dienst. Gemeente benadrukt op haar website en in haar communicatie echter vooral de voordelen (goedkoop) van alfa, de nadelen (arbeidsvoorwaarden) worden niet genoemd. Gaat de gemeente vanaf nu in haar communicatie ook de nadelen van de alfahulpconstructie benoemen?

Vraag 3:

In het persbericht staat ook dat hulpverleners zelf de afweging maken. Wat is volgens het college dan de ‘persoonlijke afweging’ van de hulpverlener?  Is het college het met ons eens dat dit vooral een afweging is tussen de alfahulpconstructie of zonder werk op straat komen te staan? En dat deze keuze dus niet vrijwillig is? Of zijn bij het college ook andere persoonlijke afwegingen bekend? Heeft het college hierover ook contact gehad met de alfahulpen zelf?

En waarom kunnen andere gemeenten hun zorg wel organiseren zonder de alfahulpconstructie?

Vraag 4:

In het persbericht zet het college alfahulpen in feite naast ZZP-ers. Is het college het met ons eens dat dit twee verschillende groepen zijn? En zo ja, wat is volgens het college dan het verschil tussen deze groepen?

Vraag 5:

Kan het college inzage geven in de financiering van de alfaconstructie?

Kan het college inzage geven in de kosten voor de gemeente?

Kan het college inzage geven in de betaling aan de alfahulpen? Wat houdt een alfahulp nu exact over? (bruto/netto)

Wat zijn de kosten voor het alfabureau?

Vraag6:

En tot slot: Kan het college een overzicht geven van wat een alfahulp in de Oude IJsselstreek netto van haar uurloon overhoudt als ze pensioen moet opbouwen en zichzelf moet verzekeren voor werkloosheid en ziekte?

Namens de PvdA, Raadslid Gijs van de Beek