23 april 2016

Meer werk in Gelderland

Maandagavond 18 april vond er in Arnhem een bijeenkomst plaats georganiseerd door de Statenfractie van de PvdA in Gelderland en de Jonge Socialisten. Onderwerp van bespreking was de werkgelegenheid in Gelderland en wat de PvdA daar aan kan bijdragen. De bijeenkomst was voorbereid in enkele werkgroepen. Bijgaand manifest “MEER WERK IN GELDERLAND” stond centraal in de discussie en ondervond veel bijval. Ook werden suggesties gedaan tot aanscherping en verbetering op sommige punten. Mensen met ideeen voor verbeteringen van het beleid kunnen zich wenden tot de fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Gelderland via// < ![CDATA[
// fractie [at] pvdagelderland [dot] nl

De Partij van de Arbeid staat voor goed werk en goed wonen in Gelderland. Samen met sociale partners willen we daarom aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat is een inclusieve arbeidsmarkt, waar mensen met en zonder arbeidsbeperking samen aan het werk zijn. Dat is een toegankelijke arbeidsmarkt, waar jonge en meer ervaren krachten elkaar versterken. Dat is een innovatieve arbeidsmarkt, waar duurzame maakindustrie en circulaire economie banenmotoren zijn.
Wij willen deze arbeidsmarkt van de toekomst een stap dichterbij brengen. Daarom zetten wij in op:

  • De verbetering van aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
  • De versterking van het Middelbaar Beroepsonderwijs als basis voor een moderne ambachtseconomie.
  • De ondersteuning van gemeenten en werkgevers bij het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De ondersteuning van grensoverschrijdende projecten op het gebied van scholing en werkgelegenheid.
  • Het opzetten en ondersteunen van samenwerking tussen sectoren om sociaal en innovatief ondernemen te stimuleren.

Dit doen we niet alleen. Alleen door middel van samenwerking met arbeidsregio’s, gemeenten, werkgevers én werknemers kunnen we bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt als basis voor meer én goed werk in Gelderland.

In de Provinciale Staten zet de PvdA daarbij in op de volgende concrete maatregelen:

  • In elke arbeidsmarktregio komt een pilot waarin wordt gewerkt aan het beroepsonderwijs van de toekomst. Regionale samenwerking tussen onderwijs (vmbo/mbo/hbo), werkgevers én ervaren werknemers is daarbij een voorwaarde. Duurzame maakindustrie, ambachtseconomie, retail en toerisme zijn speerpunten.
  • In elke arbeidsmarktregio wordt een project ondersteunt op het gebied van intersectorale samenwerking. Voor sociaal ondernemen, innovatie en een circulaire economie is samenwerking tussen verschillende sectoren een must.
  • Wij gaan concrete initiatieven faciliteren die vormen van gedeeld werkgeverschap en coöperaties van bedrijven (MKB) mogelijk maken. Op deze manier wordt het voor werkgevers bijvoorbeeld makkelijker om hun werknemers meer zekerheid te bieden.
  • Wij willen samen met overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in euregioverband vakopleidingen stimuleren die ervoor zorgen dat de grens op het gebied van bijv. taal en diploma’s geen barrière meer is als het gaat om werk.
  • Wij willen een Gelderse aanvullende no risk polis ontwikkelen opdat werkgevers geen belemmeringen meer ondervinden bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.