Door Ton Menke op 1 november 2013

Grijp de kansen van de Sensire-bemiddeling aan!

De onrust die voortvloeit uit de ontslagen bij Sensire duurt inmiddels al sinds deze zomer, dus veel te lang. Zoals wel vaker bij dit soort conflicten, verharden de standpunten zich steeds meer, waardoor een oplossing steeds verder uit het zicht raakt.

Toch is een oplossing dringend gewenst. Zowel voor de cliënten als voor de medewerkers van Sensire. Maar ook voor de plaatselijke politiek en voor de landelijke. Want in de Achterhoek wordt het voorhoedegevecht gevoerd voor de uitdagingen die in 2015 op de gemeenten afkomen, namelijk de overdracht van veel taken door het Rijk in het kader van de drie grote decentralisaties.

Die takenoverdracht vindt plaats binnen krappere budgetten dan er nu beschikbaar zijn. Dat zorgt voor druk op zowel op de werkgelegenheid in het algemeen, als ook op de salarissen. Het is dan ook begrijpelijk dat de situatie in de Achterhoek een testcase is voor de Abvakavo. Als PvdA steunen wij de vakbond in het tegengaan van wat wel een race naar de bodem wordt genoemd. Want als we niet oppassen, is het minimumloon de toekomstige norm in de zorg, ook al gaat het om hoger gekwalificeerd werk. Gelukkig heeft de schoonmaakbranche laten zien dat zo’n neerwaartse trend doorbroken kan worden!

Maar dat er minder geld en dus minder werk is in 2015 is een feit. Er zullen dus onderhandelingen moeten komen tussen de overheid en de bonden hoe dit opgelost moet worden. Dat is niet alleen een lastig maar ook een tijdrovend traject. Een traject waarbij rust gebaat is. Alleen is die rust er op dit moment alleen in Doetinchem, omdat daar de gehele gemeenteraad zich voorstander heeft betoond van behoud van de rechtspositie van de Sensire medewerkers in 2014. Want 2014 is een overgangsjaar en dan is die mogelijkheid er gewoon. Wanneer zo’n overgangsperiode ook in de andere gemeenten in de Achterhoek was goedgekeurd, dan waren de acties al lang opgehouden.

Gelukkig is er toch nog een oplossing dichterbij gekomen door de aanpak van de bemiddelaar die minister Asscher naar de Achterhoek heeft gestuurd. Hierover is uitvoerig in de media bericht. Als PvdA gemeenteraadsfracties doen we nu een dringend beroep op de colleges van burgemeester en wethouders in de Achterhoek om gebruik te maken van de oplossingen die de heer Borstlap biedt. De cliënten en de medewerkers van Sensire zullen u dankbaar zijn!

Medio volgende week komen de wethouders die over de zorg gaan weer bijeen. Voor dat moment vergaderen de colleges van burgemeester en wethouders op dinsdag over dit onderwerp. In de eerste week van november kan er dus een oplossing komen voor dit langslepende conflict. Met een dergelijke oplossing kan er ook weer gewerkt worden aan de lange termijn vraagstukken voor 2015 en verder. Daarmee bewijst u niet alleen uzelf een dienst.

Fracties PvdA Achterhoek,

Berkelland, Jan Zappeij;
Doetinchem, Marianne Kock;
Aalten, Willie Oort;
Bronckhorst, Antoon Peppelman;
Oost Gelre, Richard Klein Tank;
Oude IJsselstreek, Ton Menke;
Winterswijk, Theo Hartjes.

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke