In Gendringen kinderen van 0 t/m 12 jaar in hetzelfde Kindcentrum.

Door De Redactie op 16 juli 2017

De motie die de PvdA samen met D’66 en SP indiende om 3,6 miljoen beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting in Gendringen diende er ook voor om een eigentijdse voorziening te realiseren waarin kinderen van 0 t/m 12 jaar een plaats kunnen krijgen.

Een wens van veel ouders om hun kind op 1 plek te kunnen brengen waarin ook de pedagogische en didactische lijn doorloopt van 0 t/m/ 12 jaar zodat het kind maximale kansen krijgt om zicht ontplooien.

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie