Door Ton Menke op 6 november 2013

Kinderarmoede moet aangepakt worden

Door de economische crisis komt het helaas steeds vaker voor dat mensen de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen krijgen. Met name kinderen zijn ongewild de dupe van het feit dat ouders (langdurig) moeten leven van een laag inkomen, daarom heeft het kabinet meer geld uitgetrokken voor de bestrijding van armoede. Dit moet ook daadwerkelijk tegen armoede gebruikt worden in Oude IJsselstreek!

Voor 2013 is er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten gegaan, voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Deze bedragen zijn niet geoormerkt. De PvdA hecht eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra aandacht nodig.

Daarom hebben we een motie gemaakt waarin we het college vragen om het extra budget dat naar het gemeentefonds gaat voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk aan armoede te besteden en niet in de algemene middelen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken. Wij roepen ook op om kinderen tot specifieke doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid te maken. We hebben al een begin van een kindpakket (met bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor de zwemles, bibliotheekpas, vervoer, kleding), maar we denken ook aan ‘handgeld’ voor de wijkregisseurs of de ondersteuning van organisaties die zich hier specifiek voor inzetten.

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke