Door Ton Menke op 31 mei 2013

Directeur RGV moet zich houden aan Balkenende-norm

Het salaris van de directeur van recreatiemaatschappij moet naar een niveau conform de Balkenende-norm. Een salaris van  €314.012 is niet aanvaardbaar binnen een organisatie met alleen gemeentes als aandeelhouder.

Vanaf 1 januari 2014 zullen de recreatiegebieden in onze gemeente worden geëxploiteerd door RGV Holding. Dit bedrijf beheert momenteel de recreatiegebieden van 23 Gelderse gemeenten. Hier komen per 1 januari 2014 13 Achterhoekse gemeentes bij.

RGV Holding BV is een besloten vennootschap met alleen de gemeenten als aandeelhouders. Dhr. Droogh, de directeur van dit bedrijf, krijgt jaarlijks een salaris van €314.012. Het is volgens ons maatschappelijk onverantwoord dat een bestuurder van een organisatie die eigendom is van gemeenten een hogere beloning ontvangt dan beschreven in de Wet Normering Topinkomens (Balkenende-norm).

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei is er door ons een motie ingediend, gesteund door D66, Lokaal Belang GVS en CDA. Deze motie draagt het college op:

Vanaf het moment dat de gemeente Oude IJsselstreek aandeelhouder is van de RGV Holding BV, zich in te zetten voor een maatschappelijke aanvaardbare bezoldiging van de bestuurder(s)/directie van de RGV Holding BV conform de “Balkenende norm” zoals in de Wet Normering Topinkomens

Ton Menke

Ton Menke

Woont in: Ulft Krijgt energie van: Ik haal vooral erg, erg veel goede zin uit het feit dat ik, hoe indirect het soms ook lijkt, mag helpen de maatschappij vorm te geven, dat ik elke dag iets kan bijdragen aan de samenleving. Want ik wil de wereld veranderen, al is het maar een heel, heel

Meer over Ton Menke