Door op 15 februari 2013

De verkeersveiligheid en leefbaarheid op Sinderen

Of beter gezegd: het gebrek eraan. Dat is wat Hans Thomas en Sandra Schoppers konden concluderen uit het werkbezoek aan Sinderen in ’t Buurtschapshuus op woensdagavond 13 februari jl.

Vereniging Sinderens Belang en de Sinderense Werkgroep Verkeer wisten op zeer beeldende wijze met nabootsing van gevaarlijke verkeerssituaties, aan de afvaardiging van de gemeenteraad en de aanwezige inwoners te schetsen, hoe Sinderen elke dag voortdurend opgeschrikt wordt door zwaar vrachtverkeer in de kom van Sinderen.

Dat letterlijke gedonder begint ’s morgens om 04:30 al, en is op zijn zachtst gezegd zeer storend voor de inwoners in de kom van Sinderen. Zij liggen wakker, verhuizen naar het achterhuis, of verkiezen een andere verblijfplaats voor het weekend om bij te komen van de overlast. Eén inwoner vertelde zelfs dat hij nooit naar Sinderen was verhuisd als hij en zijn vrouw dat van tevoren hadden geweten. Een moeder van twee jonge kinderen vertelde dat zij elke dag bang is dat haar kinderen iets overkomt in de kom van Sinderen, aangezien het regelmatig voorkomt dat twee flinke vrachtwagens elkaar op pittige snelheid proberen te passeren. De weg is hier echter te smal voor, waardoor regelmatig chaotische en onoverzichtelijke opstoppingen ontstaan.

Al met al genoeg reden voor de PvdA Oude IJsselstreek om een bijdrage te leveren aan een duurzame lange termijn oplossing voor dit probleem. Het wordt een opgave om de hoeveelheid verkeer dat via Sinderen rijdt terug te dringen. 3100 verkeersbewegingen per dag op de Molenweg en om de 5 minuten een vrachtwagen door de kom van 04:30 uur tot 18:00 uur, dat blijkt simpelweg te veel.

Binnen de gemeenteraad wordt deze problematiek nu opgepakt. Over twee maanden gaan wij na breed intern beraad opnieuw met de inwoners van Sinderen om tafel tijdens een raadsrotonde op Sinderen om verslag uit te brengen van onze inspanningen en verdere vervolgstappen af te spreken.

De PvdA maakt zich sterk voor een duurzame oplossing voor Sinderen, zodat de rust weer terugkeert in het dorp. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen en naar school kunnen fietsen. Mensen moeten weer rustig in hun voortuin kunnen zitten. Namens de PvdA Oude IJsselstreek hartelijk dank aan Sinderens Belang en de Werkgroep Verkeer voor deze professionele, uitgebreide en deskundige presentatie over de verkeersveiligheid op Sinderen.