12 maart 2014

De Sluis wordt opgeknapt

Het pand de Sluis bij de entree van Ulft wordt gesloopt en gaat plaatsmaken voor een nieuwbouwplan, waarbij rekening gehouden wordt met de stijl van het oude pand. Dit plan is reeds goedgekeurd door de Welstandcommissie. Ontwikkelaar Massop Vastgoed uit Aalten wil hier horeca met kamerverhuur realiseren.

In 2010 werd pand De Sluis, dat toen leegstond door brand verwoest. Sindsdien is er niets meer mee gebeurd. Wethouder John Haverdil “Het pand verkeert in zeer slechte staat. Het is een grote wens van veel inwoners en van het college van burgemeester en wethouders om op deze plek, in dezelfde stijl als het oude pand, een nieuw te bouwen pand te zetten. Ik ben dan ook blij dat de nieuwbouwplannen van Massop in een vergevorderd stadium zijn”.

Sinds 2010 zijn er verschillende plannen geweest om De Sluis op te knappen en opnieuw in gebruik te nemen. Deze plannen bleken uiteindelijk niet uitvoerbaar. Ontwikkelaar Massop uit Aalten wil een pand neerzetten waar op de begane grond horecagelegenheid van circa 400m<sup>2</sup> komt. Op de verdiepingen wil hij kamers realiseren.

De heer Massop: “De voorbereidingen van onze plannen verlopen in goed overleg met de gemeente. Ik ben blij met deze samenwerking. Daarnaast wil ik ook een oproep doen aan horecaondernemers die interesse hebben in de horecagelegenheid op de begane grond om zich bij mij te melden”.

Wethouder Haverdil: “Het is voor ons van groot belang dat deze plek wordt opgeknapt en de omgeving in ere wordt hersteld. Het is een in het oog springende plek als je Ulft binnenkomt. Het is goed te zien dat een ondernemer hiermee aan de slag gaat. Daarmee wordt weer een rotte kies opgeknapt.”