Door De Redactie op 26 maart 2016

CDA en PvdA herstellen onderling vertrouwen

Partijen in de raad willen beter met elkaar en het college duaal samenwerken. De raad heeft in de werkconferentie op 26 en 27 februari uitvoerig over het samenwerkingsdualisme van gedachte gewisseld. Raadsleden hebben hierbij open gesproken over het gebrek aan vertrouwen tussen partijen en over de wissel die dit trekt op hun persoonlijke functioneren en het functioneren van de raad. Onze fracties van CDA en PvdA spraken toen uit om op korte termijn verder met elkaar te spreken. Wij hebben de daad bij het woord gevoegd. Samen met enkele bestuurders van onze afdelingen en Peter van der Ward als wethouder namens het CDA hebben wij op 14 maart intensief gesproken over elkaars politieke teleurstellingen en frustraties. De beeldvorming en beleving over in het verleden gemaakte keuzes, de communicatie en de houding over en weer hebben we in goede sfeer met elkaar besproken en uitgesproken.

De uitkomst is dat we begrip hebben voor elkaars politieke positie. Het CDA als coalitiepartij en de PvdA als oppositiepartij. Hierbij benadrukken wij als CDA en PvdA het algemene belang om raadsbesluiten zo veel als mogelijk te nemen met een zo groot mogelijke meerderheid. Wat CDA en PvdA betreft zou het mooi zijn als alle partijen in de raad dit uitgangspunt omarmen ongeacht hun huidige of toekomstige politieke positie. Samenwerkingsdualisme is wat ons betreft echt een verantwoordelijkheid van alle partijen in de raad.

Naar aanleiding van het gesprek realiseren we ons dat onze afdelingsbesturen een rol kunnen spelen om onze fracties scherp te houden. Niet alleen op onze inhoudelijke politieke keuzes maar ook op de kwaliteit van onze onderlinge verhoudingen. Geregeld contact tussen beide besturen en de fracties is hiervoor nodig. Dit contact is er de laatste jaren onvoldoende geweest. We hebben afgesproken om in het vervolg elkaar met regelmaat en in alle openheid te spreken. Het CDA en de PvdA nodigen de andere fracties en hun partijbesturen uit dit ook te doen.

Nu we het ‘oude zeer’ hebben uitgesproken en we de basis gelegd hebben om te voorkomen dat mogelijk ‘nieuw zeer’ te lang onbesproken blijft zijn we klaar voor het samenwerkingsdualisme en de samenwerking aan goed bestuur dat dienstbaar is aan de inwoners van Oude IJsseltreek.

Guido Hakvoort (fractievoorzitter CDA) en Ton Menke (fractievoorzitter PvdA).

cda    pvda

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie