Door De Redactie op 4 maart 2016

PvdA-kamervragen over alfahulp situatie Oude IJsselstreek

De huishoudelijke hulp binnen de thuiszorg in de gemeente Oude IJsselstreek gaat veranderen. Vandaag stond hierover in de Gelderlander het artikel ‘Minder uren, meer zelf doen en meer alfahulpen’ Uit het artikel kwam naar voren dat de gemeente Oude IJsselstreek nog steeds een voorkeur heeft voor het gebruik van alfahulpen terwijl deze hulpen veel minder arbeidsrechten hebben. De FNV heeft al eerder haar zorgen hierover geuit bij de gemeente.

Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben de Tweede Kamerleden John Kerstens en Otwin van Dijk kamervragen gesteld. Deze zijn met name toegespitst op het willen uitbreiden van de zogenaamde ‘alfahulpconstructie’ terwijl staatssecretaris Van Rijn net wetgeving heeft aangekondigd waarin die wordt verboden. Hieronder de vragen:

Vragen van de leden Kerstens en Van Dijk (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘minder uren, meer zelf doen en meer alfahulpen’ .

hands-736244_6401. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Minder uren, meer zelf doen en meer alfahulpen’? (De Gelderlander, editie Achterhoek, 4 maart 2016).

2. Wat vindt u van de in bedoeld artikel verwoorde opvatting van het college van de gemeente Oude IJsselstreek dat men ‘een voorkeur heeft voor het gebruik van alfahulpen’?

3. Wat vindt u van de eveneens in bedoeld artikel verwoorde opvatting van hetzelfde college dat het ‘wel niet zo’n vaart zal lopen’ met het verbieden van de alfahulpconstructie, zoals u in het zorgakkoord van 4 december 2015 (dat overigens mede is ondertekend door de Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft afgesproken?

4. Wat onderneemt u tegen gemeenten die, ondanks de inmiddels door u aangekondigde wetgeving in dezen, voornemens zijn door te gaan met de alfahulpconstructie?

5. Heeft u zicht op het aantal gemeenten dat thuiszorg wil (blijven) laten verrichten met behulp van alfahulpen? Zo ja, om hoeveel gemeenten, alfahulpen en daarbij betrokken cliënten gaat het?

6. Hoe bent u voornemens de uit publieke middelen gefinancierde alfahulpconstructie daadwerkelijk tot het verleden te laten behoren? Hoe waarborgt u daarbij de continuïteit in de zorgverstrekking?

De Redactie

De Redactie

De redactie verzorgt de berichten van organisatorische aard op deze website en de berichten op ons Twitteraccount en de pagina op Facebook.

Meer over De Redactie