17 september 2017, om 23:59

Uiterste datum kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

De aanmelding moet schriftelijk zijn ingediend voor maandag 18 september 2017.