27 november 2015, om 19:30

Rode Kafé over kleine scholen

Op vrijdag 27 november 2015 zal een PvdA werkgroep een startnotitie/plan presenteren over de mogelijkheden mbt  samenwerking tussen besturen en scholen/ouders om te kijken of een school levensvatbaar is of niet.

Naar aanleiding van een discussie op 26 juni j.l. over de krimp, kleine scholen en de gevolgen hiervan werd geconcludeerd dat veel besturen een te grote afstand tot de scholen, personeel en ouders/leerlingen hebben. Vanuit de participatiegedachte zou dit wellicht anders moeten.

Loes Ypma, woordvoerder 2e kamer voor onderwijs en Jan Schuurman Hess, initiatiefnemer om kleine scholen samen te laten gaan (vereniging kleine scholen), hebben toegezegd deze avond aanwezig te zullen zijn.

Locatie:
PvdA Regio Kantoor
Bilderdijkstraat 20
7002 AB Doetinchem